top of page

"IX-CHART" 

Is an innovative program that you won't find anywhere else in the world. It presents a numerical version of the IX Mollier chart, allowing you to create and analyze air moist transformations in terms of energy. The program also has a range of tools to make designing ventilation and air conditioning systems easier, such as:

  • Ventilation system calculator and automatic drawing of transformations on the Mollier chart

  • Energy consumption calculator for ventilation systems

  • Acoustic calculation calculator

  • Pressure loss calculator

  • Swimming pool hall calculator

  • Air balance calculator

  • Regulatory element calculator

  • Heat gain calculator from people

  • Heat gain calculator from water surfaces

  • Insulation selection calculator

ONLY 80 USD + TAX to gain a powerful analytical tool and an advantage over the competition by saving time for tedious calculations
HVAC ENGINEERS - IX-CHART IS A PROGRAM YOU MUST HAVE!!!

WYKRES IX

Ekspresowa analiza przemian powietrza

KZE (kalkulator zużycia energii)

Ekspresowa analiza zużycia energii przez centrale wentylacyjne w oparciu o harmonogram pracy i dane klimatyczne 60 miast w Polsce

KCW (kalkulator central wentyl.)

Ekspresowy uniwersalny (teoretyczny) dobór central klimatyzacyjnych

KOA (kalkulator akustyczny)

Ekspresowe obliczenia poziomu ciśnienia akustycznego w pomieszczeniach w zależności od poziomu hałasu źródła dźwięku i elementów tłumiących

KSC3 (obliczenia strat ciśnienienia)

Obliczanie strat ciśnienia odcinka magistralnego

KSC2 (obliczenia strat ciśnienienia)

Obliczanie strat ciśnienia odcinka magistralnego

KHB (kalkulator hal basenowych)

Ekspresowe wymiarowanie wydajności układów wentylacji w oparciu o normę niemiecką VDI 2089

KBP (kalkulator bilansu powietrza)

Podstawowe obliczenia wydajności układów wentylacyjnych w oparciu o wskaźniki wymian dla danego rodzaju budynku oraz mieszkań na podstawie normy PN-B-3430

KSC1 (obliczenia strat ciśnienienia)

Obliczanie strat ciśnienia odcinka magistralnego

KER (kalkulator elementów reg.)

Wymiarowanie kryz i przepustnic powietrza

They trusted us

"An excellent tool for daily work. It allows for quick and convenient analysis of HVAC issues. Highly recommend!"

Mariusz Wołos

Director of the Swegon branch Sp. z.o.o. in Krakow

"The IX-Chat program is the best invested money.

A virtually indispensable tool for a person in the HVAC industry."

Radosław Krysiak

Technical and Sales Support

Systemair S.A

"Great job. It's one of the better proprietary engineering tools."

Radosław Kulik

Sales Manager in FläktGroup Poland Sp. z o.o.

bottom of page